Kusinträff 2015

Kusinträff med Patrik & Anna i Skrapans barnbarn

16/8 2015

hos

Anna-Lisa i Trollhättan.


Kusiner som deltog:

Anders dotter Anna-Lisa,

Toms barn Tommy & Agneta,

Torstens döttrar Ann-Margrete & Ann-Britt.