Prins

Prins.


Jag och fler ur vår familj har haft mycket funderingar om namnet Prins. Min farfar Patrik och hans bror Oskar kallade sig Johansson Prins och deras syster Anna Paulina kallades Johansdotter Prins, allmänt kallad Prinselina. Hennes man Johan Pettersson kallades också ibland för Prins, åtminstone för öknamnet Prinsepajas.


De tre syskonen hade också 2 halvbröder. Deras far, skomakaren i Trollhättan, Johannes Pettersson var gift 2 gånger. Först med Anna Svensdotter, som han fick sönerna Anders Johan och Karl med. Anna dog 1848 36 år gammal. Johannes gifte om sig samma år med Anna Sara Larsdotter Dahlberg, som hade blivit änka 2 år tidigare. Hon var alltså min farfar Patriks mor.


Enligt min faster Dagmar, kom namnet Prins från någon av farfars bröder (jag vet inte vem, men tror Anders Johan eller Karl) under tiden i det militära. Jag har inte hittat någon som indelt soldat. Vad jag kommer ihåg så sa faster, att farfars bror, som var i Kavalleriet, vid en Kunglig inspektion, hade gjort något till häst som Kungen blev imponerad av och då sade Kungen: ”Du var mig en redig Prins”. Det är klart att det var en stor sak, att Kungen hade berömt honom. Det jag tror är att han efter det lade till Prins efter sitt efternamn Johansson. Det är inte säkert, att han blev tilldelat namnet, utan att han själv lade till namnet. Sedan tog alla syskon och lade till Prins: ”Johansson Prins, Johansdotter Prins. Bland Anders Johans söner tog någon sig efternamnet Andersson Prins och någon hade kvar Johansson Prins. Sedan tog några av Anders Johans sonsöner bort Johansson/Andersson och kallade sig bara Prins.