Mors anor

Svea Johansson f. Andersson (1915-1996), Min mor


Hon var född i Trollhättan, där hon efter 6-årig folkskola gick i Trollhättans fortsättningsskola under tiden 17 sept. 1928 t.o.m. 4 april 1930, med inriktning på husligt arbete. Fr.o.m. 9 juli 1931 t.o.m. 15 mars 1934 var hon anställd hos familjen Drakenberg i Trollhättan, där hon skötte hushåll och barn. Sedan arbetade hon som sömmerska i hemmet, där hon åtog sig lönsömnad åt folk, tills hon träffade sin blivande make på Hotell Bele på Trettondagsbalen lördagen 4/1 1936. De förlovade sig 12/4 och gifte sig 4/7 samma år. De hade bröllopsmiddag på Strömsborg. Hon skrev i dagboken den 5/7: "flyttat till Brålanda för alltid".


Gift med Tom Johansson, min far, 1936-07-04 i Trollhättan.Oskar Andersson (1874-1957),

Min morfar
Han var född i Skeda i Östergötland. Familjen flyttade till Slaka 1883. 16 år gammal, 20/10 1890, flyttade han från föräldrahemmet i Slaka och tog tjänst som dräng hos godsägare Daniel Willén på Wargsäter säteri i Skeda. Han arbetade där i fyra år. 24/10 1894 återvände han till Slaka, där han blev dräng på gården Karstorp. Han flyttade sedan 1897-11-01 från Slaka (E)

till Linköpings domkyrkoförs (E), där han också arbetade som dräng. Han flyttade 1904-09-15 från Linköpings domkyrkoförs (E). till Strömstad och står då som stenarbetare. Han hade tidigare träffat sin blivande fru, Amanda Johansson, min mormor, som han gifte sig med där 1904-11-06. Det första barnet, en dotter, föddes i Strömstad 1905. När Vattenfall skulle bygga nytt kraftverk, Olidan, i Trollhättan, fick han jobb där och flyttlasset gick mot Trollhättan. De fick två barn till i Trollhättan, en son och en dotter. Dottern var min mor Svea. Men sonen dog fem dagar före min mor föddes, endast 4 år gammal. Han bodde sedan i Trollhättan till sin död 1957.


Gift med Amanda Johansson (1874-1957),

Min mormor 1904-11-06.


Hon föddes i bohusländska Bärfendal och flyttade till Strömstad år 1894 och tog tjänst som piga, hos major Andreas Julius Hallberg.


 


Anders Peter Jonsson, 1832-1902, Morfars Far


Han föddes i Skeda (Östergötlands län) 1832, på gården Torrberga, av föräldrarna bonden Jonas Samuelsson med hustru Stina Maja Samuelsdotter. Han tog 1854 tjänst som dräng hos inhyses Anders Peter Hansson med hustru Lena Nilsdotter på Arnebo Frälsegård i Vårdnäs. Där fanns dottern Carolina, som han sedan gifte sig med 1856. De fick tre barn i Vårdnäs, innan de 1862 flyttade till Skeda, där han blev torpare på torpet Qvarnfallet under Höckhult. De fick ytterligare två barn i Skeda. Tre av barnen upplevde ej 7 års ålder. Ett av dem dog endast två månader gammal. Carolina dog 1867, endast 35 år gammal. Anders Peter gifte 1868 om sig med Sofia Henrika Carolina Carlsdotter. Han fick ytterligare fem barn med henne, varav ett av dem var min morfar och de upplevde alla vuxen ålder. I november 1883 flyttade familjen till Slaka, där han blev torpare på Lemmingsäter under Normstorp. Där var han tills han dog 1902, 70 år gammal. Därefter tog sonen Anders Peter över torpet.


Gift 1 med Carolina Andersdotter (1832-1867)

1856-03-08.


Gift 2 med Sofia Henrika Carolina Carlsdotter

(1836-1925), Morfars Mor 1868-07-10.Hon föddes i Nykil i Östergötlands län. Fadern var torpare på torpet Oxkullen på Ahlvikens ägor. Hon gifte sig med änklingen Anders Peter Jonsson 10 juli 1868 och flyttade till honom på torpet Qvarnbacken under Höckhult i Skeda. De fick 5 barn, 4 söner och 1 dotter.1883 flyttade familjen till Slaka, där maken blev torpare på torpet Lemningssäter under Normstorp. Hon blev änka i februari 1902. Hon bodde kvar på torpet hos sonen Anders Peter, som drev torpet i två år, innan han flyttade till Norrköpings St. Lars 1908-03-16. Den yngste sonen Axel Hjalmar, som hade emigrerat till Amerika efter faderns död, 1902-02-21, återvände till hemlandet och Slaka 1908 -04-15, samt torpet Lemmingsäter. Hon bodde då hos hans familj och följde med dem, när de sedan flyttade från Slaka 1912-04-17 och in i Nykil 1912-04-20. Hon kom således åter hem till sin födelseort. Hon dog i Nykil 1925-05-30.


 


Färgare Nils Johansson (1837-1921), Mormors Far
Han flyttade som 18-åring 1855-05-22 från Breared (N) till Svedala (M). Där blev han lärling hos Färgarmästare Fabrikör Carl Magnus Unger på Stora Svedala nr. 23.  Flyttade sedan vidare 1858-11-08 från Svedala (M) till Vänersborg (P), där han gick i lära hos Färgare Carl Gustaf Söderberg i Kv. Kransen. Flyttade sedan  1862-10-20 från Vänersborg (P) till Torslanda (O) Flyttade 1865-09-08 från Torslanda (O) till Strömstad (O) Han gick där som färgarlärling hos Färgaremästare Leonard Magnus Svanström. Efter en kort tid där, träffade han Johanna Ulrika Persdotter, som han flyttade ihop med 4/10 1869 och sedan gifte sig med 20/12 1870 i Strömstad. De flyttade sedan till Bärfendal 30/6 1871, där han jobbade som färgare. Den 15/6 1894 flyttade de tillbaka till Strömstad, där han började jobba som s.k. dagkarl (dagsverkare). Antagligen på grund av att yrket som färgare började dö ut, i och med industrialismens intåg vid 1800-talets slut.


Gift med Johanna Ulrika Persdotter (1847-1932), Mormors Mor, 1870-01-16.

Hon föddes i Tanum, där fadern var soldat. Hon flyttade 24/1 1868 till Strömstad, där hon tog tjänst som piga hos Garfvaremästare Lorentz Christoffer Dahlbom på Lorentzberg. Tjänsten där blev inte långvarig, eftersom hon strax efter ankomsten, träffade färgaregesäll Nils Johansson från Halland, som hon 4/10 1869 flyttade ihop med och 16/1 1870 gifte sig med. Det första barnet, en dotter, var då knappt 1½ månad gammal. De fick sammanlagt 11 barn under 20 års tid.


 

Min mor Svea 1959
Min morfar Oskar och mormor Amanda 1954
Färgare Nils Johansson, min mormors far 1887
Johanna Ulrika Persdotter, min mormors mor 1927