Toms manufaktur & herrekipering

Toms manufaktur & herrekipering,

Brålanda:


starten.
Toms första fastighet i Brålanda på Sörbygatan 7, inflyttningsfärdigt 1 aug. 1934. Grunden grävdes för hand med spade och skottkärra.


Fastigheten kallades allmänt för "Posthuset", eftersom Brålanda första postkontor inrymdes i huset, även mjölkaffär i källaren till höger. Själv startade Tom manufakturaffären Textil i lägenheten till vänster 3 okt. 1938.

Den färdiga affärsfastigheten.


I lokalen till vänster var Brålanda Kemikalieafffär, i mitten Roys livsmedel (som senare togs över av brodern Erik) och till höger manufakturaffären Textil.


I fastigheten till vänster var Hedlunds blommor inrymd och till höger med bensinpump A.J. Frendberg.

Manufakturaffären Textil bytte firmanamn till Toms manufaktur & herrekipering och sortimentet utökades med bl.a. konfektion.

Tillfällig affärsbyggnad under krigsåren, tills bygget av fastigheten fick påbörjas och färdigställas 1945-46.


Den stod på samma plats, som senare fastigheten kom att byggas.

Förste man Arne Gustavsson (bror till skräddare Evan Gustavsson), 1948.

Efter krigsslutet i maj 1945 kom bygget av affärsfastigheten på Storgatan igång.


Lägg märke till den lilla barackliknande byggnaden till höger, som fick flyttas undan på pålar, innan det stora bygget påbörjades.

Byggnadsarbetare efter färdigställandet.


Med på bilden är bl. a. rörläggare Sven G. Svensson, målare Bertil Utter, Tom själv, Byggmästare Jonathan Svensson från Dansbo i Dalskog.

Textil 10-års-jubilerar.

Biträdet Gudrun Gustavsson, Arnes fru, 1948

Tom och Svea med biträdet Gudrun Gustavsson, 1948

30-årsjubiléet

Far Tom och jag vid 30-års-jubiléet.  Foto: ELA 1968.

Tom och Svea med skräddaren Evan Gustavsson, bror till Arne, 1949.


Personalen 1956:

Elsa Blomgren, Tom, Eva Feldt, Svea, Gun Jonsson