Lite om mig själv

Jag är född och uppvuxen i Brålanda, där min far drev Toms manufaktur & herrekipering. Själv är jag så gott som uppvuxen bland kläderna inne i affären. Vid tiden för min födelse mitt under andra världskriget 1942, fanns affären i den barackliknande bygnaden, som det finns ett foto på här ovan. Jag minns än idag hur det doftade av kläder inne i affären, men jag var bara fyra år när affären flyttades till den nybyggda fastigheten 1946. I så gott som hela mitt liv har jag sålt herrkläder. När jag var barn, efter kriget, fick kunderna lämna in ull och stickylle, som de fick ett visst kilopris för. Det var olika pris för otvättad eller tvättad ull t.ex. Det uträknades ett visst pris och de fick nya kläder istället. När jag började att arbeta i affären, som 14-åring, fick jag ta en kärra och köra säckarna till järnvägsstationen och skicka dem vidare till Fors & Sahlströmska fabrikerna i Norrköping, som köpte upp ull och stickylle och vi fick ullgarn i retur istället. Vi fick också kontrollväga och kontrollmäta vågar och måttstockar, jag tror det var vart femte år. På den tiden förekom det på Larssons Hotell. Lägg märke till säckarna med ull och stickylle, som står lutade utanför affären på fotot.


1979 tog jag över affären och drev den fram till 1990, då jag sålde den. Det var en tid, som jag ser tillbaka på med glädje. Jag trivdes mycket bra med mina kunder och att sälja herrmode, men det var svårt att få någon ledighet. Inte ens någon lördag. Efter tiden som affärsinnehavare åkte jag på marknader i c:a 10 år, innan jag började arbeta på SLHD (Svensk Lokalhistorisk Databas) och där fick jag intresse för att forska i mitt eget ursprung. När jag började skriva av Brålanda Kommunal-stämmoprotukoll från åren 1863-1918, fick jag också intresse för att forska i Brålanda historia. Jag kände igen varenda gård, som var omnämnd, samt även en del personer. I regel var det barnbarnen jag har träffat. Men jag har också träffat någon styrelseledamot personligen, även om det var 90 år sedan och mer. Då fick jag verkligen intresset, att forska i Brålandas historia och dess flytt från Östebyn i närheten av kyrkan, till stationssamhället efter järnvägens tillkomst.