26 mars 1974

Jordbrukskassans årsmöte på Råskogs-caféet

1974-03-26