25 mars 1975

Föreningsbankens första årsmöte på Råskogs-caféet

25 mars 1975