Prinsträffar 2008-2010.

 

 

På Konditori Princess, Vänersborg

2008-03-20

På konditori Princess: Kent, Hasse, Tommy

Kent, Kents bror Hasse och Tommy.

På f.d. Björsells, Trollhättan

 

2009-08-05

Kent och Tommy på f.d. Björsells

Vid Slussarna i Trollhättan och Öresjö.

 

2010-08-24

Bo, Tommy och Kent i Öresjö
Bo och Kent vid slussarna
Tommy, Bo och Kent i Öresjö
Kent ochTommy vid slussarna