Prinsträffar 2013.

Kraftstationen Olidan,

Villa Elfhög,

Gärdhems kyrkoruin,

Sluss-caféet Brinkebergskulle,

Det K-märkta Prins-huset

 

2013-07-23

Villa Elfhög Prinsträff 2013
Gärdhems kyrkoruin Prinsträff 2013
Olidan Prinsträff 2013
Villa Elfhög Prinsträff 2013
Prinsens hus Prinsträff 2013
Slusscaféet Prinsträff 2013

Prinsträff i Stavre med

Birgith, Mattis, Bo och Tommy

 

2013-09-16

Prnsträff i Stavre 2013
Prinsträff i Stavre 2013
Prinsträff i Stavre 2013