Emma fick upp en abborre på 8,5 hg.

 

för egen hand i juli 2013 i Hedekas.

Storfiskare Emma