Föreningsbankens årsmöte

på Sörgården

28 mars 1978