Jordbrukskassans årsmöte på Råskogs-caféet

1973-03-27