Jordbrukskassans årsmöte på Råskogs-caféet

1974-03-26